KURUMSAL ORGANİZASYONUN 6 ÇEŞİDİ

Kurumsal organizasyon türleri aşağıdaki gibidir;

 • Fuar
 • Toplantı
 • Şirket Etkinliği
 • Lansman
 • Seminer
 • Panel

Fuar: Yurt içi veya yurt dışı birçok firmanın katıldığı, hedef kitle ile doğrudan iletişime geçilen etkinliklerdir. Markanın tanıtılması, müşteriye ulaştırılması ve hedef kitle ile doğrudan iletişim kurulması açısından oldukça etkilidir. Belli sektörden şirketler için aralıklı olarak düzenlenen bu etkinlik, çok fazla kişiye ulaşılması ile de dikkat çeker. Fuar organizasyonları hakkında tüm detaylara ulaşmak için tıklayınız

Toplantı: Firmanın ürünleri, her türden faaliyetlerini değerlendirdiği etkinliklerdir. Genellikle yöneticilere açık olduğu gibi tüm çalışanların katıldığı büyük çaplı düzenlemeler de toplantılarda olabilir. Performans değerlendirilmesi, verimlilik ölçülmesi, ileriye yönelik kararlar alınması gibi birçok ön araştırma ve çalışmaya olanak sağlar.

Şirket Etkinliği: Aynı firma veya projelerde yer alan çalışanların bir biriyle tanışıp kaynaşması, motivasyon ve performansın arttırılması için düzenlenen organizasyonlardır. Çalışanların firmalarına olan bağlılık ve aidiyetlerini arttırmakta en etkili olan organizasyon türüdür.

Lansman: Firmalar tarafından yeni çıkartılacak bir ürünü daha geniş kitleye tanıtan davet ve toplantılardır. Ürünün tanıtımının yanı sıra ayrıca lansmanlar içerisinde müşterilere özel avantajlar ve ödeme alternatifleri de sunulmaktadır. Bu sebeple, şirket sahipleri adına oldukça önemli olan lansmanlar, müşteri için de oldukça önemlidir. Lansman etkinliklerine basın da davet edilerek, yeni ürünün ve firmanın tanıtımı kamuoyu ile paylaşılır. Lansman, en etkili ve en akıcı kurumsal organizasyon çeşitlerinden biridir.

kurumsal organizasyon

Seminer: kurum içinde veya kurumlar arasında düzenlenen bilgi paylaşımı amacı taşıyan etkinliklerdir. Çalışanları eğitmek, bilgileri güncellemek, yeni bilgileri öğretmek gibi güncel bilgilerin yakalanması, çalışanların gelişimine destek olunması, öğrenmenin motive edici gücünden faydalanılması için gereken bir etkinliktir.

Panel: Alanında uzman olan kişiler tarafından gerçekleştirilen bir etkinliktir. Etkinlik bittiğinde veya etkinlik sırasında dinleyiciler sorular sorarak detaylı bilgiler de alabilir.
Bir kurumun başarılı olabilmesi ve marka değerini koruyabilmesi adına kurumsal etkinlikler olarak başarılı organizasyonlara imza atmış olması gerekir. Genellikle kurumlar arası düzenlenen bilimsel ve akademik yönü olan organizasyonlardır.

 

Kurumsal Organizasyon Nedir?

Kurumsal organizasyon; hedeflenen kitleye ulaşmak veya kurum içi motivasyonu arttırmak için düzenlenen etkinliklerdir.
Firmaların amacı gerçekleştireceği kurum içi veya kurum dışı etkinliklerde marka bilinilirliği de kurumsal organizasyon etkinliğinde arttırmaktır.
Kurumsal imajın geliştirilmesi ve korunması için düzenlenen kurumsal organizasyonların, şirketin ve çalışanlarının performansını da olumlu yönde etkilemesi gerekmektedir.
Hedef kitleye göre farklı kurumsal organizasyon çeşitleri bulunmaktadır.

Kurumsal Organizasyon Aşamaları

Kurumsal etkinlikler, düzenlemenin ilk adımı kurumsal organizasyonun amacını belirlemektir. Organizasyonun amacı, ne tür bir organizasyon düzenleyeceğinizi ve kimlerin katılacağı konusunda fikirler verecektir. Böylelikle etkinliğin kriterleri belirlenecektir.
Bununla birlikte, etkinliği organize edecek kurum, etkinliği yönetecek kişileri belirleyip, etkinliğin ana temasının ne olduğu ve nasıl sunulacağı hakkında maddeleri belirlemelidir.
Bu tür kurumsal organizasyonlar ister kurum içi ister kurum dışı olsun bir bütçe gerektirmektedir. Kurum bir organizasyon yapıyorsa ayıracağı bütçenin kendisine nasıl geri dönüşü olacağını da görebilmesi için bir ön araştırma mutlaka yapmalıdır.
Kurumsal organizasyonun başarılı sonuçlanması için, aşağıda ki kurallara göz atmakta fayda var.

 • Tarihi ve yeri belirlenmelidir.
 • Program akışı hazırlanmalıdır.
 • Katılımcılara sunulacak menüler hazırlanmalıdır.
 • Organizasyon alanının dekorasyonu tasarlanmalıdır.
 • Fotoğraf, video vb. görsel hizmetler belirlenmelidir.
 • Organizasyona tema belirlenmelidir.
 • Organizasyonun taslak bütçesi hazırlanmalıdır.
 • Katılımcıları belirlenmelidir.
 • Organizasyon sonrası değerlendirme ve raporlama.
 • Son aşama ise etkinliğin değerlendirme sürecidir.

Evet, biz bir etkinlik gerçekleştirdik ancak ne kadar başarılıydık? Aksaklık yaşandı mı? Bunlar incelenir ve bir sonraki etkinlikte eğer aksaklık yaşandıysa, yeniden bir planlama yapılır.

kurumsal organizasyon

Kurumsal Organizasyonlarda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kurumsal organizasyon öncesinde bir ön çalışma ve hazırlık gerektirir. Buna göre yukarıda da bahsettiğimiz gibi detaylı ve kapsamlı bir araştırma ile verimli bir organizasyon gerçekleştirmeniz mümkün.

İlk olarak hangi kurumsal organizasyon gerçekleştirilmek isteniyor, bunun belirlenmesinde fayda var.
Bir şirket yemeği organizasyonu ise; seçilecek mekan, ikram edilecek menüler, katılımcılar vb. organizasyon öncesinde belirlenmiş olması gerekir.
Ayrıca organizasyonlarınızda kullanılacak ekipmanlar varsa önceden hazır hale getirilmelidir.
Organizasyon sırasında, daha önceden belirlenmiş program akışı ile uyumlu ilerlemesi işinizi kolaylaştıracaktır.
Kurumsal organizasyon sonrasında ise, yapacağınız değerlendirme ve raporlamalar, başarı grafiğinizi gösterecek, buna göre önümüzde ki organizasyonunuz daha başarılı ve verimli olacaktır.

Organizasyon Amacı

Organizasyonlar genellikle firmalarda markanın ya da ürünün tanıtımının yapılması, motivasyonun sağlanması ve çalışanların başarılarını kutlanmasını amaçlamaktadır.
Şirket içi çalışanlar arasında bağın arttırılması sağlanır ve şirket dışına firmanın tanıtılması sağlanır.

Özellikle kurumsal olan firmalar için kurumsal organizasyonlar oldukça önem taşımaktadır.
Bu tür organizasyonlar çalışanların motivasyon ve performansını arttırdığı gibi, firma dışına diğer kurumlara veya potansiyel müşterilere ulaşmakta, tanıtımının yapılmasında en etkili organizasyon şeklidir. İster kurum içi ister kurum dışı olsun iş verimini doğrudan arttıran etkin bir role sahiptir.

Kurumsal etkinlikler temsil ettiği kurum veya tanıtmak istediği ürün açısından oldukça önemlidir. Tercih edeceği ve kurumsal kimliğine en uygun etkinliği tasarlayıp uygulayabilirse oldukça başarılı ve etkin bir yöntem olacaktır.

Organizasyon Hizmet Alanları

Kurumsal organizasyonların hizmet alanları, düzenlenecek organizasyonun içeriğine göre farklılık göstermektedir.
Buna göre düzenleyeceğiniz etkinlik bir kongre veya seminer ise bir toplantı yüksek kapasiteli bir salon tercih edilmesi gerekmektedir. Otel toplantı ve seminer salonları da bu tür etkinlikler için uygun mekanlardır.

Her sektörden firma veya kuruluş, üniversiteler, hastaneler vb. kurumsal organizasyon gerçekleştirebilir. Gerçekleşen organizasyonlar, etkinliği gerçekleştirecek kurum ve kurumun belirlediği tema üzerinden, kurum ve içeriğine en uygun alan seçilerek tercih edilir.

Eğer bir şirket, çalışanları için motivasyon ve performansı arttıracak bir etkinlik düzenlemek istiyorsa, genel tercih şirket yemeği veya şirket gecesi düzenlemektir. Buna göre seçeceği alan aynı zamanda hem eğlenecekleri hem de deşarj olabilecekleri bir otel salonları, restorantlar vb. bir mekan olabilir. Bazı şirketler motivasyonu arttırmak için oyun alanları tercih ederken, genel eğilim aynı zamanda kurum içi konuşmaları da gerçekleştirebilecekleri, sohbete uygun mekanlardır.

Bu yazımızı beğendiyseniz, Ürün Tanıtımı başlıklı blog yazımızı da inceleyebilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 Bir cevap yazın