KURUMSAL ORGANİZASYON PLANLAMA 2

Kurumsal organizasyon planlama2, kurumsal organizasyonlar genellikle firma, marka, ürünlerin tanıtımının yapıldığı organizasyon türleridir.

Yine bununla birlikte firmalar, şirket toplantıları, şirket eğlenceleri, şirket kuruluş yılı kutlamaları veya motivasyon odaklı kurumsal organizasyonlar düzenlemektedir. Her bir kurumsal organizasyonun başarıya ulaşabilmesi için izlenecek bir çok adım ve kural vardır.

Bu kurallar düzenlenecek organizasyonun niteliği, şekli, yeri ve zamanına göre değişkenlik göstermektedir. Tüm kurumsal organizasyonların başarıya ulaşabilmesi için izlenecek yolları ayrıntılarıyla bilmekte ve bunları uygulamakta fayda vardır.

Kurumsal organizasyonların, yılın hangi zamanında düzenleneceği, nerede ve ne için düzenleneceği, katılımcı sayısı gibi kriterlerin öncesinde belirlenmesiyle, bir planlama şeması oluşturulur.

Organizasyonların Başarılı Olabilmesi için

Organizasyonların başarıya ulaşabilmesi için, firmanız içerisinden bir ekip oluşturarak, bu ekibin çalışmaları üzerinden, organizasyon hazırlıklarının yürütülmesi çok daha iyi olacaktır.

Veya bu türden organizasyonları düzenlemek için faaliyet gösteren organizasyon firmaları vardır, belirli ücretler karşılığında, firmanız içerisinde veya firmanız dışında seçeceğiniz bir mekanda sizin adınıza tüm bu organizasyon işlerini yürütmektedirler.

Bu firmalar, sadece organizasyon ve benzeri türden etkinliklerin hazırlanması ve uygulanması için ticari faaliyet yürüttüklerinden kaynaklı, alanlarında daha uzman ve profesyonellerdir.

Kurumsal Organizasyon Türleri 1

Kurumsal organizasyon planlama1 isimli makalemizde, planlama, araştırma, bütçeleme, uygulama ve değerlendirme aşamalarını anlatmış ve birlikte incelemiştik.

Şirket Organizasyonu, firma içi iletişim, çalışma verimliliğini arttırmak ve daha etkin başarılı bir çalışma disiplini elde etmek için düzenlenen organizasyon türüdür. Şirket organizasyonlarında aynı firma veya projede çalışan insanları bir araya getirerek, iletişimi arttırmış ve aynı zamanda motivasyonlarının artmasına olanak sağlanmış olacaktır. Çalışanları yüksek düzeyde motive eden, şirket yemeği, parti ve benzeri türden organizasyon etkinlikleri bulunmaktadır.

Fuar Organizasyonu, Fuarlar, tanıtım, sergileme ve hedef kitlelere ulaşma açısından belki de en önemli kurumsal organizasyon türüdür. Ulusal veya uluslararası alanda düzenlenen fuar organizasyonları, bir alanda faaliyet gösteren firmaların katılımına açık olarak gerçekleştirilmektedir.

Firmaların hedef kitleyle doğrudan iletişim kurmasına olanak sağlayan fuar organizasyonları, ülkemiz açısından da çok büyük bir öneme sahiptir.

Fuarlarda, firmamız, markamız veya ürünümüz tanıtılırken, marka bilinirliği artar. Aynı zamanda, sektör ilişkileri güçlenmiş olur ve yeni fikirlerin ortaya çıkmasında çok etkin bir rol oynar. Hiçbir firma fuar organizasyonundan eli boş dönmez, mutlaka ticari ilişkilerini güçlendirir ve ileriye yönelik firması, markası veya ürünü için yatırım değerinde yeni fikirlerle fuar organizasyonunu tamamlar.

Toplantı Organizasyonu, firmaların veya kurumların kendi iç faaliyetlerini değerlendirdiği ya da yeni bir iş planı oluşturmak, kurumsal kararlar alabilmek için fikir alış verişlerinde bulundukları, tüm çalışanlara açık olarak düzenlenebilen etkinlik türüdür.

Bu türden bir araya gelerek düzenlenen toplantı organizasyonlarında hem firmanın ilerleyişi, hem de politikalarının belirlendiği kurumsal organizasyon toplantılarıdır.

Yalnızca yönetim kademesinde olan çalışanların katılabileceği gibi, aynı zamanda tüm çalışanlara açık olarak da gerçekleştirilebilmektedir.

kurumsal organizasyon planlama 2

Kurumsal Organizasyon Türleri 2

Seminer Organizasyonu, seminer organizasyonları, herhangi bir konuda bilgi vermek veya var olan bilgileri tartışarak, yeni fikirlerinde oluşmasına zemin hazırlayan, kurumsal bir organizasyon çeşididir. Bu türden organizasyonlar, firmanın çalışanlarına yeni bir bilgi vermek, belli konularda bilgilendirmek veya mevcut bilgileri en iyi, en doğru şekilde değerlendirmek amacıyla firma içi veya firmalar arası da düzenlenebilmektedir.

Her kurumsal organizasyon gibi, mevcut verimliliği arttırmak üzerine düzenlenen, bu organizasyon çeşitlerinde çalışanlar ve organizasyonları düzenleyenler hem bilgilerini güncellemiş, hem de yeni bilgiler ışığında çalışma verimliliğini iki katına çıkarttıkları gözlemlenmiştir.

Konferans Organizasyonu, konferans organizasyonları belirli bir konuda insanları bilgilendirmek, bilim, teknoloji, sanat veya konusunda uzman olan kişiler tarafından konuşmacı olarak belirlendikleri etkinlik türleridir.

Genellikle akademik konuların ele alındığı bu türden organizasyonlarda, sunumu gerçekleştiren konusunda uzman olan kişi, bilimsel, teknoloji ve benzeri türden olan fikirleri savunmaktadır. Seminerden bu anlamıyla farklılık göstermektedir.

Panel Organizasyonu, panel organizasyonları, konularında uzman olan kişiler tarafından izleyici veya katılımcı kişiler önünde gerçekleştirdikleri kurumsal bir organizasyon türüdür. Panel organizasyonları, akademik bir tarzla gerçekleştirilmektedir.

Konular genellikle bilimsel olarak ele alınmaktadır. Panel organizasyonları sonlandıktan sonra, katılımcılar sunumu gerçekleştiren kişilere, anlatılan konuya veya konulara yönelik sorular sormasıyla devam etmektedir. Genel olarak kurumlar arası düzenlenen bir organizasyon türü olmaktadır.

Organizasyon Çeşidine Göre Hazırlık

Tüm bu organizasyon çeşitleri göstermektedir ki, her bir kurumsal organizasyonun içeriği, takvimi, alanı farklı olmasından kaynaklı, her bir organizasyona hazırlanırken farklı ön çalışmalar gerçekleştirmemiz gerekmektedir.

Kurumsal organizasyon planlama 2, organizasyon planlama başarıların en önemli halkası iletişimdir. Hedef kitlesi veya çalışanları ya da diğer kurumlarla iletişim kurmanın en doğru yolu kurumsal organizasyonlar düzenlemek, gerçekleştirmektir.

kurumsal organizasyon planlama 2

Kurumsal Organizasyon Düzenlerken Uyulması Gereken Yollar

Hedef kitlenize ulaşırken marka değerinizi pekiştirmiş olursunuz. Firma içi iletişimi sağlayarak, çalışanların motivasyonlarını en yüksek düzeyde tutmuş olursunuz. Hedef kitlenize ve içeriğe göre birbirinden farklı organizasyonlar bulunmaktadır. Ve her bir organizasyona hazırlanırken, araştırma, bütçeleme, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçleri ve içerikleri de farklılık göstermektedir.

  • Kurumsal Organizasyonun Araştırılması
  • Kurumsal Organizasyonun Planlaması
  • Kurumsal Organizasyonun Uygulanması
  • Kurumsal Organizasyonun Değerlendirilmesi

Bu tür kurumsal organizasyonlara planlama, ön hazırlık çalışması esnasında uygulamamız gereken yol aynıdır ve bu yolda oluşturulan kurallara uyulur ise başarılı kurumsal organizasyonlar gerçekleştirmek kaçınılmazdır.

 Bir cevap yazın