KURUMSAL ORGANİZASYON PLANLAMA 1

Kurumsal organizasyon planlama 1, firma veya markalar tarafından yılın belli dönemlerinde ve/ veya ihtiyaca göre belirlenen organizasyon türleridir.

Kurumsal organizasyonlar, firma veya marka tanıtımları için gerçekleşebileceği gibi, firma çalışanlarının motivasyonunu arttırmak veya başarı kutlamaları için de gerçekleştirilebilmektedir.

Bu üç organizasyon türünün de içerikleri farklı olmasından kaynaklı, hazırlık süreçleri de farklı gelişmektedir.

Ancak her türden organizasyon toplantıları yaparken uyulması gereken bazı kurallar vardır. Ve bu kurallar, kendi sürecinde doğru bir şekilde gerçekleştirilirse organizasyonlar, amacına hizmet etmiş olacaktır.

Kurumsal organizasyon, kendi pazarına yönelik marka, ürün ve ya firma tanıtımı gerçekleştirmek isteyebilir. Buna hazırlık aşaması bambaşkadır.

Firma, çalışanlarının motivasyonunu arttırmak için bir etkinlik düzenlemek isteyebilir. Bu da içerik açısından farklı olduğu için, hazırlık aşaması da farklı olacaktır.

Firmanın, sektörde ki kuruluşunun yıl dönümü kutlamak da, apayrı bir etkinlik çalışması yürütmenizi gerektirmektedir.

Kurumsal Organizasyona Hazırlanırken

  • Kurumsal Organizasyonun Araştırılması
  • Kurumsal Organizasyonun Planlaması
  • Kurumsal Organizasyonun Uygulanması
  • Kurumsal Organizasyonun Değerlendirilmesi

Organizasyonun araştırılması süreci, organizasyondan önce, etkinliğin nerede, nasıl ve ne zaman yapılacağına dair tüm ön hazırlık çalışmalarını içermektedir.

Etkinlik içeriği, etkinliği nerede yapılacağına dair bize ip uçları vermektedir. Bu sebeple önce etkinlik içeriğinin belirlenmesi gerekecektir. Etkinlik içeriği belirlendikten sonra etkinliğin nerede yapılacağını belirlemek daha kolay olacaktır. Ardından etkinliğinizi hangi tarih aralığında gerçekleştireceğini belirlemek ve bu tarihe göre etkinlik alanı için rezervasyon çalışmaları veya kiralama işlemleri gerçekleştirilmelidir.

Organizasyon için ne kadar bütçe ayrılacağı da, organizasyonun nerede yapılacağına dair en doğru sonuçlara ulaşmamız için ip uçları vermektedir.

kurumsal organizasyon planlama1

Organizasyon Bütçeleme

Eğer bu bir firma, marka veya piyasaya yeni çıkacak bir ürünün tanıtım lansmanı ise bu tarz bir etkinliğe ayrılacak bütçe farklı olacaktır. Bu bütçeye göre belirlenecek yer ve tarih netleşecektir.

Düzenleyeceğiniz tüm kurumsal organizasyonlar için belirlenecek bütçe farklı olacağı için, düzenlenecek etkinliklerin nerede yapılacağı da bu kritere göre netleşecektir.

Dolayısıyla bir organizasyon düzenlemeden önce, ne kadar bütçe ayırmanız gerektiğini net olarak, etkinliği düzenleyecek ekibe bildirmek de fayda olacaktır. Etkinliği düzenleyecek ekip buna göre en doğru şekilde, bütçe planlamasına göre gerçekleştirecektir.

Kurumsal Organizasyonun Başarılı Olabilmesi İçin

Kurumsal olarak düzenlediğimiz tüm organizasyonların başarıya ulaşabilmesi için en önemli kural hazırlık aşamasıdır. Bunun ardından uygulama kısmı gelmektedir.

Organizasyonun uygulama zamanı, organizasyonun gerçekleştiği tarihtir. Bu tarih için hazırlanan tüm ön hazırlık çalışmalarına bağlı kalmak, organizasyonumuzun başarıya ulaşması için en önemli aşamadır.

Başarılı bir organizasyon için, ne bizlere verilen bütçeleri aşmalıyız, ne de bu planlamanın dışına çıkmalıyız. Aksi takdirde, organizasyon kendiliğinden gelişecek ve karışık ilerleyecektir. Dolayısıyla bu noktada, organizasyon planlamasında yer alan son aşama yani değerlendirme aşamasını, gerçek verilere göre hesaplamamız olanaksız olacaktır.

Tüm iş, sosyal ve benzeri hayat aşamalarında olduğu gibi aksaklıkların çıkması elbette olağan bir durumdur. Ancak burada önemli olan, bu aksaklıklara karşı nasıl bir proaktif bir çözümle yaklaştığımızdır. Tüm bu oluşabilecek aksaklıklar zaten, organizasyon ön hazırlık aşamalarında düzenlenen büyük veya küçük çapta ki toplantılarda değerlendirilmiştir. Önemli olan bu toplantılarda belirlenen planlamaya sadık kalarak çözümler üretebilmektir.

kurumsal organizasyon planlama 1

Organizasyon Değerlendirme Aşaması

Kurumsal organizasyon planlama 1, düzenlen tüm organizasyonların başarılı olma oranlarının değerlendirildiği tüm süreçleri kapsamaktadır.

Gerçekleştirdiğimiz organizasyonlarda, organizasyon araştırması, planlaması ve uygulanması süreçleriyle hazırlanırız. Elbette ki tüm bu süreçler, organizasyon bitene kadar ki en önemli süreçlerdir.

Ancak bir firma, varlık süreci boyunca sadece bir organizasyon düzenlemez. Bu nedenle organizasyon değerlendirme süreci gerçekleşecek tüm diğer organizasyonla için elimizde doneler olmasına olanak sağlayan süreci kapsamaktadır.

Kurumsal organizasyon düzenlerken izlediğimiz tüm bu ön hazırlık çalışmalarının ne kadar başarıya ulaştığını veya nerelerde firma, marka olarak eksik kaldığımızı bize gösterecek önümüzde ki diğer organizasyonlar için ışık tutacaktır.

Kurumsal Organizasyon Değerlendirmesi Yaparken

Organizasyon değerlendirme sürecinde, gerçekleştirdiğimiz organizasyonun başarı derecesini, organizasyonu gerçekleştiren ekip ile birlikte değerlendiririz. Bu değerlendirme süreci, organizasyon istenilen şekilde gerçekleşti mi, organizasyondan verim alındı mı, verim alındıysa, bu verimliliğin takip süreci nasıl olmalı ve benzeri türden soruların cevaplarına yanıt aranmalıdır.

Düzenlenmiş ya da düzenlenecek olan tüm organizasyonların bir amacı olmalıdır. Ve bu amaca hizmet eden organizasyonlar düzenlenmelidir. Aksi takdirde hava da kalan bir eylem gerçekleştirmiş oluruz. Ki bunun ne firmaya, ne markaya, ne ürüne, ne de aidiyetlerini sağlamak istediğimiz şirket çalışnlarına ve dolayısıyla şirkete bir katkısı olmayacaktır.

 

 Bir cevap yazın